Blog Archive

Thursday, July 14, 2011

Bersih2.0 (post)

Saya percaya, jawatankuasa Bersih 2.0 tidak menjangka bahawa kerajaan Barisan Nasional telah membuat persiapan dengan semua andaian yang bakal berlaku dan kesan-kesannya. 

Pada pandangan peribadi saya, Bersih 2.0 tidak membawa kemudaratan yang besar kepada kerajaan mahupun Barisan Nasional secara umum. 'Collateral damage' is under control as long as Barisan Nasional is not singing the song they (Bersih) want Barisan to sing!